Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -35 51 16 -
18/02 kl 01 -57 59 2 -
18/02 kl 02 -71 57 -14 -
18/02 kl 03 -68 40 -28 -
18/02 kl 04 -46 55 9 -
18/02 kl 05 -10 55 45 -
18/02 kl 06 29 41 70 -
18/02 kl 07 60 42 102 -
18/02 kl 08 75 48 123 -
18/02 kl 09 70 54 124 -
18/02 kl 10 51 39 90 -
18/02 kl 11 26 40 66 -
18/02 kl 12 0 49 49 -
18/02 kl 13 -27 39 12 -
18/02 kl 14 -49 39 -10 -
18/02 kl 15 -61 41 -20 -
18/02 kl 16 -54 38 -16 -
18/02 kl 17 -29 36 7 -
18/02 kl 18 5 34 39 -
18/02 kl 19 38 36 74 -
18/02 kl 20 61 27 88 -
18/02 kl 21 66 28 94 -
18/02 kl 22 53 31 84 -
18/02 kl 23 30 30 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 157 143 141 124 95
Laveste vannstand -92 -102 -40 -28 -70
Avvik gult nivå -61 -75 -77 -94 -123
Avvik orange nivå -83 -97 -99 -116 -145
Avvik rødt nivå -109 -123 -125 -142 -171
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm