Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 3 21 24 -
19/02 kl 01 -25 20 -5 -
19/02 kl 02 -51 20 -31 -
19/02 kl 03 -68 19 -49 -
19/02 kl 04 -70 19 -51 -
19/02 kl 05 -51 18 -33 -
19/02 kl 06 -17 14 -3 -
19/02 kl 07 22 11 33 -
19/02 kl 08 57 11 68 -
19/02 kl 09 79 11 90 -
19/02 kl 10 81 14 95 -
19/02 kl 11 65 11 76 -
19/02 kl 12 39 6 45 -
19/02 kl 13 6 7 13 -
19/02 kl 14 -27 3 -24 -
19/02 kl 15 -56 9 -47 -
19/02 kl 16 -72 4 -68 -
19/02 kl 17 -68 -2 -70 -
19/02 kl 18 -44 0 -44 -
19/02 kl 19 -8 -2 -10 -
19/02 kl 20 30 0 30 -
19/02 kl 21 59 -2 57 -
19/02 kl 22 72 -5 67 -
19/02 kl 23 64 -2 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 157 143 141 124 95
Laveste vannstand -92 -102 -40 -28 -70
Avvik gult nivå -61 -75 -77 -94 -123
Avvik orange nivå -83 -97 -99 -116 -145
Avvik rødt nivå -109 -123 -125 -142 -171
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm