Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 115 -7 108 114
15/02 kl 02 176 -8 168 167
15/02 kl 03 240 4 244 223
15/02 kl 04 289 3 292 284
15/02 kl 05 306 8 314 313
15/02 kl 06 284 8 292 300
15/02 kl 07 232 9 241 251
15/02 kl 08 177 10 187 194
15/02 kl 09 137 18 155 150
15/02 kl 10 111 32 143 133
15/02 kl 11 98 19 117 118
15/02 kl 12 103 21 124 121
15/02 kl 13 131 23 154 159
15/02 kl 14 181 29 210 213
15/02 kl 15 238 21 259 -
15/02 kl 16 286 24 310 -
15/02 kl 17 311 30 341 -
15/02 kl 18 300 9 309 -
15/02 kl 19 256 16 272 -
15/02 kl 20 200 12 212 -
15/02 kl 21 151 14 165 -
15/02 kl 22 116 5 121 -
15/02 kl 23 92 0 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 341 327 325 308 279
Laveste vannstand 92 82 144 156 114
Avvik gult nivå -61 -75 -77 -94 -123
Avvik orange nivå -83 -97 -99 -116 -145
Avvik rødt nivå -109 -123 -125 -142 -171
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm