Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 82 4 86 -
16/02 kl 01 94 -12 82 -
16/02 kl 02 130 -5 125 -
16/02 kl 03 182 8 190 -
16/02 kl 04 235 -2 233 -
16/02 kl 05 273 -3 270 -
16/02 kl 06 284 9 293 -
16/02 kl 07 263 15 278 -
16/02 kl 08 222 9 231 -
16/02 kl 09 182 23 205 -
16/02 kl 10 152 33 185 -
16/02 kl 11 130 33 163 -
16/02 kl 12 117 43 160 -
16/02 kl 13 118 53 171 -
16/02 kl 14 140 46 186 -
16/02 kl 15 180 40 220 -
16/02 kl 16 226 57 283 -
16/02 kl 17 265 62 327 -
16/02 kl 18 283 40 323 -
16/02 kl 19 273 51 324 -
16/02 kl 20 239 68 307 -
16/02 kl 21 197 54 251 -
16/02 kl 22 161 41 202 -
16/02 kl 23 133 54 187 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 341 327 325 308 279
Laveste vannstand 92 82 144 156 114
Avvik gult nivå -61 -75 -77 -94 -123
Avvik orange nivå -83 -97 -99 -116 -145
Avvik rødt nivå -109 -123 -125 -142 -171
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm