Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 112 67 179 -
17/02 kl 01 101 43 144 -
17/02 kl 02 109 41 150 -
17/02 kl 03 138 54 192 -
17/02 kl 04 181 57 238 -
17/02 kl 05 224 52 276 -
17/02 kl 06 256 50 306 -
17/02 kl 07 266 59 325 -
17/02 kl 08 252 45 297 -
17/02 kl 09 224 53 277 -
17/02 kl 10 194 59 253 -
17/02 kl 11 169 58 227 -
17/02 kl 12 147 52 199 -
17/02 kl 13 131 48 179 -
17/02 kl 14 126 61 187 -
17/02 kl 15 139 56 195 -
17/02 kl 16 170 58 228 -
17/02 kl 17 208 58 266 -
17/02 kl 18 241 58 299 -
17/02 kl 19 259 59 318 -
17/02 kl 20 255 54 309 -
17/02 kl 21 233 64 297 -
17/02 kl 22 203 57 260 -
17/02 kl 23 174 49 223 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 341 327 325 308 279
Laveste vannstand 92 82 144 156 114
Avvik gult nivå -61 -75 -77 -94 -123
Avvik orange nivå -83 -97 -99 -116 -145
Avvik rødt nivå -109 -123 -125 -142 -171
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm