Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 149 51 200 -
18/02 kl 01 127 59 186 -
18/02 kl 02 113 57 170 -
18/02 kl 03 116 40 156 -
18/02 kl 04 138 55 193 -
18/02 kl 05 174 55 229 -
18/02 kl 06 213 41 254 -
18/02 kl 07 244 42 286 -
18/02 kl 08 259 48 307 -
18/02 kl 09 254 54 308 -
18/02 kl 10 235 39 274 -
18/02 kl 11 210 40 250 -
18/02 kl 12 184 49 233 -
18/02 kl 13 157 39 196 -
18/02 kl 14 135 39 174 -
18/02 kl 15 123 41 164 -
18/02 kl 16 130 38 168 -
18/02 kl 17 155 36 191 -
18/02 kl 18 189 34 223 -
18/02 kl 19 222 36 258 -
18/02 kl 20 245 27 272 -
18/02 kl 21 250 28 278 -
18/02 kl 22 237 31 268 -
18/02 kl 23 214 30 244 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 341 327 325 308 279
Laveste vannstand 92 82 144 156 114
Avvik gult nivå -61 -75 -77 -94 -123
Avvik orange nivå -83 -97 -99 -116 -145
Avvik rødt nivå -109 -123 -125 -142 -171
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm