Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 182 223 200 -
18/02 kl 01 169 205 186 -
18/02 kl 02 152 195 170 -
18/02 kl 03 154 193 156 -
18/02 kl 04 179 223 193 -
18/02 kl 05 210 247 229 -
18/02 kl 06 243 287 254 -
18/02 kl 07 281 313 286 -
18/02 kl 08 294 337 307 -
18/02 kl 09 290 325 308 -
18/02 kl 10 261 303 274 -
18/02 kl 11 234 269 250 -
18/02 kl 12 209 247 233 -
18/02 kl 13 185 208 196 -
18/02 kl 14 161 188 174 -
18/02 kl 15 147 176 164 -
18/02 kl 16 144 178 168 -
18/02 kl 17 170 195 191 -
18/02 kl 18 201 228 223 -
18/02 kl 19 241 268 258 -
18/02 kl 20 261 288 272 -
18/02 kl 21 262 288 278 -
18/02 kl 22 248 274 268 -
18/02 kl 23 221 254 244 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 330 345 345 337 301
Laveste vannstand 74 88 134 144 113
Avvik gult nivå -72 -57 -57 -65 -101
Avvik orange nivå -94 -79 -79 -87 -123
Avvik rødt nivå -120 -105 -105 -113 -149
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm