Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 200 193 197
18/02 kl 01 - 186 188 191
18/02 kl 02 - 170 170 169
18/02 kl 03 - 156 160 161
18/02 kl 04 - 193 188 200
18/02 kl 05 - 229 224 233
18/02 kl 06 - 254 263 268
18/02 kl 07 - 286 282 284
18/02 kl 08 - 307 303 309
18/02 kl 09 - 308 303 310
18/02 kl 10 - 274 272 281
18/02 kl 11 - 250 251 264
18/02 kl 12 - 233 225 229
18/02 kl 13 - 196 194 196
18/02 kl 14 - 174 167 168
18/02 kl 15 - 164 161 172
18/02 kl 16 - 168 166 175
18/02 kl 17 - 191 189 185
18/02 kl 18 - 223 219 213
18/02 kl 19 - 258 255 252
18/02 kl 20 - 272 277 282
18/02 kl 21 - 278 277 275
18/02 kl 22 - 268 268 264
18/02 kl 23 - 244 243 233

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 341 327 325 308 279
Max. fra modell: 14/02 12 340 330 330 303 276
Max. fra modell: 14/02 00 337 324 323 310 203
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm