Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 33 74 51 -
18/02 kl 01 42 78 59 -
18/02 kl 02 39 82 57 -
18/02 kl 03 38 77 40 -
18/02 kl 04 41 85 55 -
18/02 kl 05 36 73 55 -
18/02 kl 06 30 74 41 -
18/02 kl 07 37 69 42 -
18/02 kl 08 35 78 48 -
18/02 kl 09 36 71 54 -
18/02 kl 10 26 68 39 -
18/02 kl 11 24 59 40 -
18/02 kl 12 25 63 49 -
18/02 kl 13 28 51 39 -
18/02 kl 14 26 53 39 -
18/02 kl 15 24 53 41 -
18/02 kl 16 14 48 38 -
18/02 kl 17 15 40 36 -
18/02 kl 18 12 39 34 -
18/02 kl 19 19 46 36 -
18/02 kl 20 16 43 27 -
18/02 kl 21 12 38 28 -
18/02 kl 22 11 37 31 -
18/02 kl 23 7 40 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 32 68 67 59 21
Laveste værets virkning -8 -12 41 27 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm