Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 187 21 208 -
19/02 kl 01 159 20 179 -
19/02 kl 02 133 20 153 -
19/02 kl 03 116 19 135 -
19/02 kl 04 114 19 133 -
19/02 kl 05 133 18 151 -
19/02 kl 06 167 14 181 -
19/02 kl 07 206 11 217 -
19/02 kl 08 241 11 252 -
19/02 kl 09 263 11 274 -
19/02 kl 10 265 14 279 -
19/02 kl 11 249 11 260 -
19/02 kl 12 223 6 229 -
19/02 kl 13 190 7 197 -
19/02 kl 14 157 3 160 -
19/02 kl 15 128 9 137 -
19/02 kl 16 112 4 116 -
19/02 kl 17 116 -2 114 -
19/02 kl 18 140 0 140 -
19/02 kl 19 176 -2 174 -
19/02 kl 20 214 0 214 -
19/02 kl 21 243 -2 241 -
19/02 kl 22 256 -5 251 -
19/02 kl 23 248 -2 246 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 341 327 325 308 279
Laveste vannstand 92 82 144 156 114
Avvik gult nivå -61 -75 -77 -94 -123
Avvik orange nivå -83 -97 -99 -116 -145
Avvik rødt nivå -109 -123 -125 -142 -171
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm