Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 197 225 208 -
19/02 kl 01 169 204 179 -
19/02 kl 02 144 174 153 -
19/02 kl 03 120 148 135 -
19/02 kl 04 116 147 133 -
19/02 kl 05 138 175 151 -
19/02 kl 06 173 212 181 -
19/02 kl 07 213 241 217 -
19/02 kl 08 242 276 252 -
19/02 kl 09 264 299 274 -
19/02 kl 10 267 301 279 -
19/02 kl 11 255 290 260 -
19/02 kl 12 225 261 229 -
19/02 kl 13 189 224 197 -
19/02 kl 14 151 185 160 -
19/02 kl 15 128 163 137 -
19/02 kl 16 113 151 116 -
19/02 kl 17 115 147 114 -
19/02 kl 18 132 165 140 -
19/02 kl 19 164 203 174 -
19/02 kl 20 205 242 214 -
19/02 kl 21 232 270 241 -
19/02 kl 22 248 279 251 -
19/02 kl 23 235 269 246 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 330 345 345 337 301
Laveste vannstand 74 88 134 144 113
Avvik gult nivå -72 -57 -57 -65 -101
Avvik orange nivå -94 -79 -79 -87 -123
Avvik rødt nivå -120 -105 -105 -113 -149
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm