Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 10 38 21 -
19/02 kl 01 10 45 20 -
19/02 kl 02 11 41 20 -
19/02 kl 03 4 32 19 -
19/02 kl 04 2 33 19 -
19/02 kl 05 5 42 18 -
19/02 kl 06 6 45 14 -
19/02 kl 07 7 35 11 -
19/02 kl 08 1 35 11 -
19/02 kl 09 1 36 11 -
19/02 kl 10 2 36 14 -
19/02 kl 11 6 41 11 -
19/02 kl 12 2 38 6 -
19/02 kl 13 -1 34 7 -
19/02 kl 14 -6 28 3 -
19/02 kl 15 0 35 9 -
19/02 kl 16 1 39 4 -
19/02 kl 17 -1 31 -2 -
19/02 kl 18 -8 25 0 -
19/02 kl 19 -12 27 -2 -
19/02 kl 20 -9 28 0 -
19/02 kl 21 -11 27 -2 -
19/02 kl 22 -8 23 -5 -
19/02 kl 23 -13 21 -2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 32 68 67 59 21
Laveste værets virkning -8 -12 41 27 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm