Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 -51 -14 -65 -66
15/02 kl 02 -30 -14 -44 -47
15/02 kl 03 -3 -15 -18 -22
15/02 kl 04 22 -14 8 4
15/02 kl 05 39 -14 25 21
15/02 kl 06 45 -15 30 27
15/02 kl 07 38 -15 23 21
15/02 kl 08 20 -15 5 3
15/02 kl 09 -5 -15 -20 -20
15/02 kl 10 -29 -15 -44 -44
15/02 kl 11 -46 -15 -61 -60
15/02 kl 12 -52 -15 -67 -64
15/02 kl 13 -44 -14 -58 -55
15/02 kl 14 -25 -14 -39 -35
15/02 kl 15 1 -15 -14 -
15/02 kl 16 27 -11 16 -
15/02 kl 17 47 -13 34 -
15/02 kl 18 57 -11 46 -
15/02 kl 19 55 -10 45 -
15/02 kl 20 40 -11 29 -
15/02 kl 21 16 -9 7 -
15/02 kl 22 -10 -11 -21 -
15/02 kl 23 -33 -9 -42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 46 40 40 31 30
Laveste vannstand -67 -58 -42 -33 -35
Avvik gult nivå -58 -64 -64 -73 -74
Avvik orange nivå -69 -75 -75 -84 -85
Avvik rødt nivå -77 -83 -83 -92 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm