Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 -65 -65 -65 -66
15/02 kl 02 -50 -45 -44 -47
15/02 kl 03 -19 -13 -18 -22
15/02 kl 04 7 13 8 4
15/02 kl 05 23 29 25 21
15/02 kl 06 27 33 30 27
15/02 kl 07 18 24 23 21
15/02 kl 08 2 7 5 3
15/02 kl 09 -25 -19 -20 -20
15/02 kl 10 -49 -42 -44 -44
15/02 kl 11 -64 -59 -61 -60
15/02 kl 12 -71 -65 -67 -64
15/02 kl 13 -59 -55 -58 -55
15/02 kl 14 -45 -38 -39 -35
15/02 kl 15 -18 -13 -14 -
15/02 kl 16 13 17 16 -
15/02 kl 17 32 37 34 -
15/02 kl 18 45 50 46 -
15/02 kl 19 43 47 45 -
15/02 kl 20 29 32 29 -
15/02 kl 21 5 10 7 -
15/02 kl 22 -24 -20 -21 -
15/02 kl 23 -47 -41 -42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 50 43 42 35 34
Laveste vannstand -71 -61 -47 -38 -47
Avvik gult nivå -54 -61 -62 -69 -70
Avvik orange nivå -65 -72 -73 -80 -81
Avvik rødt nivå -73 -80 -81 -88 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm