Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 -76 - -72 -72
15/02 kl 01 -66 -65 -64 -64
15/02 kl 02 -47 -44 -43 -43
15/02 kl 03 -22 -18 -17 -17
15/02 kl 04 4 8 8 8
15/02 kl 05 21 25 25 25
15/02 kl 06 27 30 30 30
15/02 kl 07 21 23 23 22
15/02 kl 08 3 5 5 4
15/02 kl 09 -20 -20 -19 -20
15/02 kl 10 -44 -44 -44 -45
15/02 kl 11 -60 -61 -60 -61
15/02 kl 12 -64 -67 -67 -68
15/02 kl 13 -55 -58 -57 -57
15/02 kl 14 -35 -39 -38 -39
15/02 kl 15 - -14 -13 -13
15/02 kl 16 - 16 16 16
15/02 kl 17 - 34 34 34
15/02 kl 18 - 46 47 47
15/02 kl 19 - 45 45 45
15/02 kl 20 - 29 30 30
15/02 kl 21 - 7 7 7
15/02 kl 22 - -21 -20 -21
15/02 kl 23 - -42 -43 -41

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 46 40 40 31 30
Max. fra modell: 14/02 12 47 40 42 31 29
Max. fra modell: 14/02 00 47 38 43 32 16
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm