Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 -47 -8 -55 -
16/02 kl 01 -49 -9 -58 -
16/02 kl 02 -41 -8 -49 -
16/02 kl 03 -23 -8 -31 -
16/02 kl 04 -2 -8 -10 -
16/02 kl 05 18 -8 10 -
16/02 kl 06 32 -7 25 -
16/02 kl 07 36 -8 28 -
16/02 kl 08 29 -6 23 -
16/02 kl 09 14 -8 6 -
16/02 kl 10 -5 -6 -11 -
16/02 kl 11 -24 -6 -30 -
16/02 kl 12 -37 -6 -43 -
16/02 kl 13 -41 -3 -44 -
16/02 kl 14 -34 -6 -40 -
16/02 kl 15 -19 -4 -23 -
16/02 kl 16 1 -6 -5 -
16/02 kl 17 21 -4 17 -
16/02 kl 18 37 -4 33 -
16/02 kl 19 45 -5 40 -
16/02 kl 20 42 -2 40 -
16/02 kl 21 31 -4 27 -
16/02 kl 22 12 0 12 -
16/02 kl 23 -9 -3 -12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 46 40 40 31 30
Laveste vannstand -67 -58 -42 -33 -35
Avvik gult nivå -58 -64 -64 -73 -74
Avvik orange nivå -69 -75 -75 -84 -85
Avvik rødt nivå -77 -83 -83 -92 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm