Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 -59 -55 -55 -
16/02 kl 01 -61 -55 -58 -
16/02 kl 02 -52 -45 -49 -
16/02 kl 03 -33 -27 -31 -
16/02 kl 04 -14 -7 -10 -
16/02 kl 05 7 12 10 -
16/02 kl 06 22 28 25 -
16/02 kl 07 23 30 28 -
16/02 kl 08 21 27 23 -
16/02 kl 09 1 9 6 -
16/02 kl 10 -13 -6 -11 -
16/02 kl 11 -34 -27 -30 -
16/02 kl 12 -48 -40 -43 -
16/02 kl 13 -49 -41 -44 -
16/02 kl 14 -47 -38 -40 -
16/02 kl 15 -29 -20 -23 -
16/02 kl 16 -10 -2 -5 -
16/02 kl 17 11 20 17 -
16/02 kl 18 27 37 33 -
16/02 kl 19 35 43 40 -
16/02 kl 20 34 43 40 -
16/02 kl 21 22 31 27 -
16/02 kl 22 5 15 12 -
16/02 kl 23 -16 -8 -12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 50 43 42 35 34
Laveste vannstand -71 -61 -47 -38 -47
Avvik gult nivå -54 -61 -62 -69 -70
Avvik orange nivå -65 -72 -73 -80 -81
Avvik rødt nivå -73 -80 -81 -88 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm