Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -27 -2 -29 -
17/02 kl 01 -38 0 -38 -
17/02 kl 02 -40 -2 -42 -
17/02 kl 03 -33 3 -30 -
17/02 kl 04 -20 0 -20 -
17/02 kl 05 -3 4 1 -
17/02 kl 06 13 4 17 -
17/02 kl 07 25 3 28 -
17/02 kl 08 29 8 37 -
17/02 kl 09 25 4 29 -
17/02 kl 10 14 8 22 -
17/02 kl 11 -1 5 4 -
17/02 kl 12 -16 6 -10 -
17/02 kl 13 -27 6 -21 -
17/02 kl 14 -31 5 -26 -
17/02 kl 15 -28 8 -20 -
17/02 kl 16 -18 4 -14 -
17/02 kl 17 -3 6 3 -
17/02 kl 18 12 6 18 -
17/02 kl 19 26 7 33 -
17/02 kl 20 33 7 40 -
17/02 kl 21 33 4 37 -
17/02 kl 22 25 7 32 -
17/02 kl 23 12 4 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 46 40 40 31 30
Laveste vannstand -67 -58 -42 -33 -35
Avvik gult nivå -58 -64 -64 -73 -74
Avvik orange nivå -69 -75 -75 -84 -85
Avvik rødt nivå -77 -83 -83 -92 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm