Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 -6 1 -2 -
17/02 kl 01 -4 4 0 -
17/02 kl 02 -7 3 -2 -
17/02 kl 03 -3 6 3 -
17/02 kl 04 -7 4 0 -
17/02 kl 05 -3 8 4 -
17/02 kl 06 -1 9 4 -
17/02 kl 07 -3 8 3 -
17/02 kl 08 1 12 8 -
17/02 kl 09 -1 9 4 -
17/02 kl 10 2 12 8 -
17/02 kl 11 0 9 5 -
17/02 kl 12 2 12 6 -
17/02 kl 13 0 11 6 -
17/02 kl 14 0 10 5 -
17/02 kl 15 2 13 8 -
17/02 kl 16 -2 9 4 -
17/02 kl 17 0 10 6 -
17/02 kl 18 -1 10 6 -
17/02 kl 19 -2 7 7 -
17/02 kl 20 -2 9 7 -
17/02 kl 21 -3 6 4 -
17/02 kl 22 -2 9 7 -
17/02 kl 23 -2 8 4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -9 0 8 3 2
Laveste værets virkning -15 -9 -2 -4 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm