Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -5 2 -3 -
18/02 kl 01 -20 2 -18 -
18/02 kl 02 -30 1 -29 -
18/02 kl 03 -34 1 -33 -
18/02 kl 04 -31 -1 -32 -
18/02 kl 05 -21 -2 -23 -
18/02 kl 06 -7 -2 -9 -
18/02 kl 07 8 -3 5 -
18/02 kl 08 20 -2 18 -
18/02 kl 09 26 -4 22 -
18/02 kl 10 26 -1 25 -
18/02 kl 11 19 -3 16 -
18/02 kl 12 7 -2 5 -
18/02 kl 13 -6 -1 -7 -
18/02 kl 14 -19 -2 -21 -
18/02 kl 15 -26 1 -25 -
18/02 kl 16 -27 -1 -28 -
18/02 kl 17 -22 1 -21 -
18/02 kl 18 -11 1 -10 -
18/02 kl 19 3 0 3 -
18/02 kl 20 16 2 18 -
18/02 kl 21 26 0 26 -
18/02 kl 22 29 2 31 -
18/02 kl 23 25 3 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 46 40 40 31 30
Laveste vannstand -67 -58 -42 -33 -35
Avvik gult nivå -58 -64 -64 -73 -74
Avvik orange nivå -69 -75 -75 -84 -85
Avvik rødt nivå -77 -83 -83 -92 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm