Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - -3 -2 -1
18/02 kl 01 - -18 -16 -15
18/02 kl 02 - -29 -27 -27
18/02 kl 03 - -33 -29 -29
18/02 kl 04 - -32 -29 -27
18/02 kl 05 - -23 -20 -18
18/02 kl 06 - -9 -6 -4
18/02 kl 07 - 5 10 10
18/02 kl 08 - 18 21 23
18/02 kl 09 - 22 26 27
18/02 kl 10 - 25 26 28
18/02 kl 11 - 16 19 21
18/02 kl 12 - 5 8 11
18/02 kl 13 - -7 -6 -2
18/02 kl 14 - -21 -19 -14
18/02 kl 15 - -25 -26 -20
18/02 kl 16 - -28 -26 -21
18/02 kl 17 - -21 -21 -16
18/02 kl 18 - -10 -10 -6
18/02 kl 19 - 3 5 9
18/02 kl 20 - 18 19 22
18/02 kl 21 - 26 28 31
18/02 kl 22 - 31 31 32
18/02 kl 23 - 28 27 29

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 46 40 40 31 30
Max. fra modell: 14/02 12 47 40 42 31 29
Max. fra modell: 14/02 00 47 38 43 32 16
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm