Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 14 2 16 -
19/02 kl 01 0 2 2 -
19/02 kl 02 -15 0 -15 -
19/02 kl 03 -27 1 -26 -
19/02 kl 04 -34 0 -34 -
19/02 kl 05 -33 -1 -34 -
19/02 kl 06 -25 -2 -27 -
19/02 kl 07 -11 -1 -12 -
19/02 kl 08 5 -1 4 -
19/02 kl 09 19 -2 17 -
19/02 kl 10 29 -1 28 -
19/02 kl 11 32 -2 30 -
19/02 kl 12 27 -1 26 -
19/02 kl 13 15 -3 12 -
19/02 kl 14 0 -3 -3 -
19/02 kl 15 -15 -4 -19 -
19/02 kl 16 -26 -5 -31 -
19/02 kl 17 -31 -4 -35 -
19/02 kl 18 -29 -5 -34 -
19/02 kl 19 -19 -6 -25 -
19/02 kl 20 -4 -6 -10 -
19/02 kl 21 11 -6 5 -
19/02 kl 22 23 -4 19 -
19/02 kl 23 29 -5 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 46 40 40 31 30
Laveste vannstand -67 -58 -42 -33 -35
Avvik gult nivå -58 -64 -64 -73 -74
Avvik orange nivå -69 -75 -75 -84 -85
Avvik rødt nivå -77 -83 -83 -92 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm