Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 8 18 16 -
19/02 kl 01 -6 3 2 -
19/02 kl 02 -22 -13 -15 -
19/02 kl 03 -34 -24 -26 -
19/02 kl 04 -41 -30 -34 -
19/02 kl 05 -41 -31 -34 -
19/02 kl 06 -34 -23 -27 -
19/02 kl 07 -20 -9 -12 -
19/02 kl 08 -5 7 4 -
19/02 kl 09 10 22 17 -
19/02 kl 10 18 32 28 -
19/02 kl 11 20 34 30 -
19/02 kl 12 16 31 26 -
19/02 kl 13 2 18 12 -
19/02 kl 14 -13 3 -3 -
19/02 kl 15 -30 -14 -19 -
19/02 kl 16 -41 -24 -31 -
19/02 kl 17 -47 -28 -35 -
19/02 kl 18 -46 -26 -34 -
19/02 kl 19 -37 -17 -25 -
19/02 kl 20 -22 -1 -10 -
19/02 kl 21 -6 15 5 -
19/02 kl 22 6 27 19 -
19/02 kl 23 13 33 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 50 43 42 35 34
Laveste vannstand -71 -61 -47 -38 -47
Avvik gult nivå -54 -61 -62 -69 -70
Avvik orange nivå -65 -72 -73 -80 -81
Avvik rødt nivå -73 -80 -81 -88 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm