Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 41 -14 27 26
15/02 kl 02 62 -14 48 45
15/02 kl 03 89 -15 74 70
15/02 kl 04 114 -14 100 96
15/02 kl 05 131 -14 117 113
15/02 kl 06 137 -15 122 119
15/02 kl 07 130 -15 115 113
15/02 kl 08 112 -15 97 95
15/02 kl 09 87 -15 72 72
15/02 kl 10 63 -15 48 48
15/02 kl 11 46 -15 31 32
15/02 kl 12 40 -15 25 28
15/02 kl 13 48 -14 34 37
15/02 kl 14 67 -14 53 57
15/02 kl 15 93 -15 78 -
15/02 kl 16 119 -11 108 -
15/02 kl 17 139 -13 126 -
15/02 kl 18 149 -11 138 -
15/02 kl 19 147 -10 137 -
15/02 kl 20 132 -11 121 -
15/02 kl 21 108 -9 99 -
15/02 kl 22 82 -11 71 -
15/02 kl 23 59 -9 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 132 132 123 122
Laveste vannstand 25 34 50 59 57
Avvik gult nivå -58 -64 -64 -73 -74
Avvik orange nivå -69 -75 -75 -84 -85
Avvik rødt nivå -77 -83 -83 -92 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm