Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 27 27 27 26
15/02 kl 02 42 47 48 45
15/02 kl 03 73 79 74 70
15/02 kl 04 99 105 100 96
15/02 kl 05 115 121 117 113
15/02 kl 06 119 125 122 119
15/02 kl 07 110 116 115 113
15/02 kl 08 94 99 97 95
15/02 kl 09 67 73 72 72
15/02 kl 10 43 50 48 48
15/02 kl 11 28 33 31 32
15/02 kl 12 21 27 25 28
15/02 kl 13 33 37 34 37
15/02 kl 14 47 54 53 57
15/02 kl 15 74 79 78 -
15/02 kl 16 105 109 108 -
15/02 kl 17 124 129 126 -
15/02 kl 18 137 142 138 -
15/02 kl 19 135 139 137 -
15/02 kl 20 121 124 121 -
15/02 kl 21 97 102 99 -
15/02 kl 22 68 72 71 -
15/02 kl 23 45 51 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 135 134 127 126
Laveste vannstand 21 31 45 54 45
Avvik gult nivå -54 -61 -62 -69 -70
Avvik orange nivå -65 -72 -73 -80 -81
Avvik rødt nivå -73 -80 -81 -88 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm