Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 -14 -14 -14 -15
15/02 kl 02 -20 -15 -14 -17
15/02 kl 03 -16 -10 -15 -19
15/02 kl 04 -15 -9 -14 -18
15/02 kl 05 -16 -10 -14 -18
15/02 kl 06 -18 -12 -15 -18
15/02 kl 07 -20 -14 -15 -17
15/02 kl 08 -18 -13 -15 -17
15/02 kl 09 -20 -14 -15 -15
15/02 kl 10 -20 -13 -15 -15
15/02 kl 11 -18 -13 -15 -14
15/02 kl 12 -19 -13 -15 -12
15/02 kl 13 -15 -11 -14 -11
15/02 kl 14 -20 -13 -14 -10
15/02 kl 15 -19 -14 -15 -
15/02 kl 16 -14 -10 -11 -
15/02 kl 17 -15 -10 -13 -
15/02 kl 18 -12 -7 -11 -
15/02 kl 19 -12 -8 -10 -
15/02 kl 20 -11 -8 -11 -
15/02 kl 21 -11 -6 -9 -
15/02 kl 22 -14 -10 -11 -
15/02 kl 23 -14 -8 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -9 0 8 3 2
Laveste værets virkning -15 -9 -2 -4 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm