Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 45 -8 37 -
16/02 kl 01 43 -9 34 -
16/02 kl 02 51 -8 43 -
16/02 kl 03 69 -8 61 -
16/02 kl 04 90 -8 82 -
16/02 kl 05 110 -8 102 -
16/02 kl 06 124 -7 117 -
16/02 kl 07 128 -8 120 -
16/02 kl 08 121 -6 115 -
16/02 kl 09 106 -8 98 -
16/02 kl 10 87 -6 81 -
16/02 kl 11 68 -6 62 -
16/02 kl 12 55 -6 49 -
16/02 kl 13 51 -3 48 -
16/02 kl 14 58 -6 52 -
16/02 kl 15 73 -4 69 -
16/02 kl 16 93 -6 87 -
16/02 kl 17 113 -4 109 -
16/02 kl 18 129 -4 125 -
16/02 kl 19 137 -5 132 -
16/02 kl 20 134 -2 132 -
16/02 kl 21 123 -4 119 -
16/02 kl 22 104 0 104 -
16/02 kl 23 83 -3 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 132 132 123 122
Laveste vannstand 25 34 50 59 57
Avvik gult nivå -58 -64 -64 -73 -74
Avvik orange nivå -69 -75 -75 -84 -85
Avvik rødt nivå -77 -83 -83 -92 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm