Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 33 37 37 -
16/02 kl 01 31 37 34 -
16/02 kl 02 40 47 43 -
16/02 kl 03 59 65 61 -
16/02 kl 04 78 85 82 -
16/02 kl 05 99 104 102 -
16/02 kl 06 114 120 117 -
16/02 kl 07 115 122 120 -
16/02 kl 08 113 119 115 -
16/02 kl 09 93 101 98 -
16/02 kl 10 79 86 81 -
16/02 kl 11 58 65 62 -
16/02 kl 12 44 52 49 -
16/02 kl 13 43 51 48 -
16/02 kl 14 45 54 52 -
16/02 kl 15 63 72 69 -
16/02 kl 16 82 90 87 -
16/02 kl 17 103 112 109 -
16/02 kl 18 119 129 125 -
16/02 kl 19 127 135 132 -
16/02 kl 20 126 135 132 -
16/02 kl 21 114 123 119 -
16/02 kl 22 97 107 104 -
16/02 kl 23 76 84 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 135 134 127 126
Laveste vannstand 21 31 45 54 45
Avvik gult nivå -54 -61 -62 -69 -70
Avvik orange nivå -65 -72 -73 -80 -81
Avvik rødt nivå -73 -80 -81 -88 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm