Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 -12 -8 -8 -
16/02 kl 01 -12 -6 -9 -
16/02 kl 02 -11 -4 -8 -
16/02 kl 03 -10 -4 -8 -
16/02 kl 04 -12 -5 -8 -
16/02 kl 05 -11 -6 -8 -
16/02 kl 06 -10 -4 -7 -
16/02 kl 07 -13 -6 -8 -
16/02 kl 08 -8 -2 -6 -
16/02 kl 09 -13 -5 -8 -
16/02 kl 10 -8 -1 -6 -
16/02 kl 11 -10 -3 -6 -
16/02 kl 12 -11 -3 -6 -
16/02 kl 13 -8 0 -3 -
16/02 kl 14 -13 -4 -6 -
16/02 kl 15 -10 -1 -4 -
16/02 kl 16 -11 -3 -6 -
16/02 kl 17 -10 -1 -4 -
16/02 kl 18 -10 0 -4 -
16/02 kl 19 -10 -2 -5 -
16/02 kl 20 -8 1 -2 -
16/02 kl 21 -9 0 -4 -
16/02 kl 22 -7 3 0 -
16/02 kl 23 -7 1 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -9 0 8 3 2
Laveste værets virkning -15 -9 -2 -4 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm