Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 65 -2 63 -
17/02 kl 01 54 0 54 -
17/02 kl 02 52 -2 50 -
17/02 kl 03 59 3 62 -
17/02 kl 04 72 0 72 -
17/02 kl 05 89 4 93 -
17/02 kl 06 105 4 109 -
17/02 kl 07 117 3 120 -
17/02 kl 08 121 8 129 -
17/02 kl 09 117 4 121 -
17/02 kl 10 106 8 114 -
17/02 kl 11 91 5 96 -
17/02 kl 12 76 6 82 -
17/02 kl 13 65 6 71 -
17/02 kl 14 61 5 66 -
17/02 kl 15 64 8 72 -
17/02 kl 16 74 4 78 -
17/02 kl 17 89 6 95 -
17/02 kl 18 104 6 110 -
17/02 kl 19 118 7 125 -
17/02 kl 20 125 7 132 -
17/02 kl 21 125 4 129 -
17/02 kl 22 117 7 124 -
17/02 kl 23 104 4 108 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 132 132 123 122
Laveste vannstand 25 34 50 59 57
Avvik gult nivå -58 -64 -64 -73 -74
Avvik orange nivå -69 -75 -75 -84 -85
Avvik rødt nivå -77 -83 -83 -92 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm