Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 59 66 63 -
17/02 kl 01 50 58 54 -
17/02 kl 02 45 55 50 -
17/02 kl 03 56 65 62 -
17/02 kl 04 65 76 72 -
17/02 kl 05 86 97 93 -
17/02 kl 06 104 114 109 -
17/02 kl 07 114 125 120 -
17/02 kl 08 122 133 129 -
17/02 kl 09 116 126 121 -
17/02 kl 10 108 118 114 -
17/02 kl 11 91 100 96 -
17/02 kl 12 78 88 82 -
17/02 kl 13 65 76 71 -
17/02 kl 14 61 71 66 -
17/02 kl 15 66 77 72 -
17/02 kl 16 72 83 78 -
17/02 kl 17 89 99 95 -
17/02 kl 18 103 114 110 -
17/02 kl 19 116 125 125 -
17/02 kl 20 123 134 132 -
17/02 kl 21 122 131 129 -
17/02 kl 22 115 126 124 -
17/02 kl 23 102 112 108 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 135 134 127 126
Laveste vannstand 21 31 45 54 45
Avvik gult nivå -54 -61 -62 -69 -70
Avvik orange nivå -65 -72 -73 -80 -81
Avvik rødt nivå -73 -80 -81 -88 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm