Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 87 2 89 -
18/02 kl 01 72 2 74 -
18/02 kl 02 62 1 63 -
18/02 kl 03 58 1 59 -
18/02 kl 04 61 -1 60 -
18/02 kl 05 71 -2 69 -
18/02 kl 06 85 -2 83 -
18/02 kl 07 100 -3 97 -
18/02 kl 08 112 -2 110 -
18/02 kl 09 118 -4 114 -
18/02 kl 10 118 -1 117 -
18/02 kl 11 111 -3 108 -
18/02 kl 12 99 -2 97 -
18/02 kl 13 86 -1 85 -
18/02 kl 14 73 -2 71 -
18/02 kl 15 66 1 67 -
18/02 kl 16 65 -1 64 -
18/02 kl 17 70 1 71 -
18/02 kl 18 81 1 82 -
18/02 kl 19 95 0 95 -
18/02 kl 20 108 2 110 -
18/02 kl 21 118 0 118 -
18/02 kl 22 121 2 123 -
18/02 kl 23 117 3 120 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 132 132 123 122
Laveste vannstand 25 34 50 59 57
Avvik gult nivå -58 -64 -64 -73 -74
Avvik orange nivå -69 -75 -75 -84 -85
Avvik rødt nivå -77 -83 -83 -92 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm