Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 84 94 89 -
18/02 kl 01 70 79 74 -
18/02 kl 02 58 68 63 -
18/02 kl 03 54 66 59 -
18/02 kl 04 57 68 60 -
18/02 kl 05 66 78 69 -
18/02 kl 06 80 92 83 -
18/02 kl 07 95 108 97 -
18/02 kl 08 107 119 110 -
18/02 kl 09 111 124 114 -
18/02 kl 10 112 124 117 -
18/02 kl 11 104 117 108 -
18/02 kl 12 93 106 97 -
18/02 kl 13 80 93 85 -
18/02 kl 14 67 81 71 -
18/02 kl 15 61 74 67 -
18/02 kl 16 59 73 64 -
18/02 kl 17 66 79 71 -
18/02 kl 18 76 89 82 -
18/02 kl 19 90 103 95 -
18/02 kl 20 104 116 110 -
18/02 kl 21 113 124 118 -
18/02 kl 22 117 127 123 -
18/02 kl 23 111 122 120 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 135 134 127 126
Laveste vannstand 21 31 45 54 45
Avvik gult nivå -54 -61 -62 -69 -70
Avvik orange nivå -65 -72 -73 -80 -81
Avvik rødt nivå -73 -80 -81 -88 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm