Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 89 90 91
18/02 kl 01 - 74 76 77
18/02 kl 02 - 63 65 65
18/02 kl 03 - 59 63 63
18/02 kl 04 - 60 63 65
18/02 kl 05 - 69 72 74
18/02 kl 06 - 83 86 88
18/02 kl 07 - 97 102 102
18/02 kl 08 - 110 113 115
18/02 kl 09 - 114 118 119
18/02 kl 10 - 117 118 120
18/02 kl 11 - 108 111 113
18/02 kl 12 - 97 100 103
18/02 kl 13 - 85 86 90
18/02 kl 14 - 71 73 78
18/02 kl 15 - 67 66 72
18/02 kl 16 - 64 66 71
18/02 kl 17 - 71 71 76
18/02 kl 18 - 82 82 86
18/02 kl 19 - 95 97 101
18/02 kl 20 - 110 111 114
18/02 kl 21 - 118 120 123
18/02 kl 22 - 123 123 125
18/02 kl 23 - 120 119 121

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 138 132 132 123 122
Max. fra modell: 14/02 12 139 132 134 123 121
Max. fra modell: 14/02 00 139 130 135 125 108
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm