Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 -3 7 2 -
18/02 kl 01 -2 7 2 -
18/02 kl 02 -4 6 1 -
18/02 kl 03 -4 8 1 -
18/02 kl 04 -4 7 -1 -
18/02 kl 05 -5 7 -2 -
18/02 kl 06 -5 7 -2 -
18/02 kl 07 -5 8 -3 -
18/02 kl 08 -5 7 -2 -
18/02 kl 09 -7 6 -4 -
18/02 kl 10 -6 6 -1 -
18/02 kl 11 -7 6 -3 -
18/02 kl 12 -6 7 -2 -
18/02 kl 13 -6 7 -1 -
18/02 kl 14 -6 8 -2 -
18/02 kl 15 -5 8 1 -
18/02 kl 16 -6 8 -1 -
18/02 kl 17 -4 9 1 -
18/02 kl 18 -5 8 1 -
18/02 kl 19 -5 8 0 -
18/02 kl 20 -4 8 2 -
18/02 kl 21 -5 6 0 -
18/02 kl 22 -4 6 2 -
18/02 kl 23 -6 5 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -9 0 8 3 2
Laveste værets virkning -15 -9 -2 -4 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm