Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 106 2 108 -
19/02 kl 01 92 2 94 -
19/02 kl 02 77 0 77 -
19/02 kl 03 65 1 66 -
19/02 kl 04 58 0 58 -
19/02 kl 05 59 -1 58 -
19/02 kl 06 67 -2 65 -
19/02 kl 07 81 -1 80 -
19/02 kl 08 97 -1 96 -
19/02 kl 09 111 -2 109 -
19/02 kl 10 121 -1 120 -
19/02 kl 11 124 -2 122 -
19/02 kl 12 119 -1 118 -
19/02 kl 13 107 -3 104 -
19/02 kl 14 92 -3 89 -
19/02 kl 15 77 -4 73 -
19/02 kl 16 66 -5 61 -
19/02 kl 17 61 -4 57 -
19/02 kl 18 63 -5 58 -
19/02 kl 19 73 -6 67 -
19/02 kl 20 88 -6 82 -
19/02 kl 21 103 -6 97 -
19/02 kl 22 115 -4 111 -
19/02 kl 23 121 -5 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 132 132 123 122
Laveste vannstand 25 34 50 59 57
Avvik gult nivå -58 -64 -64 -73 -74
Avvik orange nivå -69 -75 -75 -84 -85
Avvik rødt nivå -77 -83 -83 -92 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm