Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 100 110 108 -
19/02 kl 01 86 95 94 -
19/02 kl 02 70 79 77 -
19/02 kl 03 58 68 66 -
19/02 kl 04 51 62 58 -
19/02 kl 05 51 61 58 -
19/02 kl 06 58 69 65 -
19/02 kl 07 72 83 80 -
19/02 kl 08 87 99 96 -
19/02 kl 09 102 114 109 -
19/02 kl 10 110 124 120 -
19/02 kl 11 112 126 122 -
19/02 kl 12 108 123 118 -
19/02 kl 13 94 110 104 -
19/02 kl 14 79 95 89 -
19/02 kl 15 62 78 73 -
19/02 kl 16 51 68 61 -
19/02 kl 17 45 64 57 -
19/02 kl 18 46 66 58 -
19/02 kl 19 55 75 67 -
19/02 kl 20 70 91 82 -
19/02 kl 21 86 107 97 -
19/02 kl 22 98 119 111 -
19/02 kl 23 105 125 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 135 134 127 126
Laveste vannstand 21 31 45 54 45
Avvik gult nivå -54 -61 -62 -69 -70
Avvik orange nivå -65 -72 -73 -80 -81
Avvik rødt nivå -73 -80 -81 -88 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm