Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 108 108 108
19/02 kl 01 - 94 94 92
19/02 kl 02 - 77 78 -
19/02 kl 03 - 66 66 -
19/02 kl 04 - 58 58 -
19/02 kl 05 - 58 58 -
19/02 kl 06 - 65 66 -
19/02 kl 07 - 80 80 -
19/02 kl 08 - 96 96 -
19/02 kl 09 - 109 110 -
19/02 kl 10 - 120 119 -
19/02 kl 11 - 122 121 -
19/02 kl 12 - 118 117 -
19/02 kl 13 - 104 104 -
19/02 kl 14 - 89 - -
19/02 kl 15 - 73 - -
19/02 kl 16 - 61 - -
19/02 kl 17 - 57 - -
19/02 kl 18 - 58 - -
19/02 kl 19 - 67 - -
19/02 kl 20 - 82 - -
19/02 kl 21 - 97 - -
19/02 kl 22 - 111 - -
19/02 kl 23 - 116 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 138 132 132 123 122
Max. fra modell: 14/02 12 139 132 134 123 121
Max. fra modell: 14/02 00 139 130 135 125 108
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm