Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 -6 4 2 -
19/02 kl 01 -6 3 2 -
19/02 kl 02 -7 2 0 -
19/02 kl 03 -7 3 1 -
19/02 kl 04 -7 4 0 -
19/02 kl 05 -8 2 -1 -
19/02 kl 06 -9 2 -2 -
19/02 kl 07 -9 2 -1 -
19/02 kl 08 -10 2 -1 -
19/02 kl 09 -9 3 -2 -
19/02 kl 10 -11 3 -1 -
19/02 kl 11 -12 2 -2 -
19/02 kl 12 -11 4 -1 -
19/02 kl 13 -13 3 -3 -
19/02 kl 14 -13 3 -3 -
19/02 kl 15 -15 1 -4 -
19/02 kl 16 -15 2 -5 -
19/02 kl 17 -16 3 -4 -
19/02 kl 18 -17 3 -5 -
19/02 kl 19 -18 2 -6 -
19/02 kl 20 -18 3 -6 -
19/02 kl 21 -17 4 -6 -
19/02 kl 22 -17 4 -4 -
19/02 kl 23 -16 4 -5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -9 0 8 3 2
Laveste værets virkning -15 -9 -2 -4 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm