Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 -12 17 5 21
15/02 kl 02 -19 11 -8 9
15/02 kl 03 -24 7 -17 -3
15/02 kl 04 -22 4 -18 -9
15/02 kl 05 -14 5 -9 -7
15/02 kl 06 -6 5 -1 -3
15/02 kl 07 -2 6 4 0
15/02 kl 08 1 5 6 2
15/02 kl 09 8 9 17 11
15/02 kl 10 13 14 27 24
15/02 kl 11 13 13 26 27
15/02 kl 12 6 15 21 18
15/02 kl 13 -2 18 16 7
15/02 kl 14 -10 19 9 -3
15/02 kl 15 -17 18 1 -
15/02 kl 16 -20 19 -1 -
15/02 kl 17 -18 27 9 -
15/02 kl 18 -12 33 21 -
15/02 kl 19 -10 37 27 -
15/02 kl 20 -8 45 37 -
15/02 kl 21 -3 56 53 -
15/02 kl 22 4 61 65 -
15/02 kl 23 8 62 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 87 129 79 44
Laveste vannstand -18 12 43 18 -1
Avvik gult nivå -34 -17 25 -25 -60
Avvik orange nivå -54 -37 5 -45 -80
Avvik rødt nivå -72 -55 -13 -63 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm