Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 35 - 13 13
15/02 kl 01 21 5 4 4
15/02 kl 02 9 -8 -8 -8
15/02 kl 03 -3 -17 -18 -18
15/02 kl 04 -9 -18 -19 -19
15/02 kl 05 -7 -9 -10 -11
15/02 kl 06 -3 -1 -2 -3
15/02 kl 07 0 4 3 1
15/02 kl 08 2 6 5 3
15/02 kl 09 11 17 16 15
15/02 kl 10 24 27 26 25
15/02 kl 11 27 26 25 24
15/02 kl 12 18 21 19 18
15/02 kl 13 7 16 14 14
15/02 kl 14 -3 9 7 10
15/02 kl 15 - 1 1 2
15/02 kl 16 - -1 -1 0
15/02 kl 17 - 9 9 10
15/02 kl 18 - 21 19 23
15/02 kl 19 - 27 25 26
15/02 kl 20 - 37 35 35
15/02 kl 21 - 53 52 51
15/02 kl 22 - 65 64 64
15/02 kl 23 - 70 69 67

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 70 87 129 79 44
Max. fra modell: 14/02 12 69 88 115 84 39
Max. fra modell: 14/02 00 67 91 123 81 38
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm