Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 17 17 17 33
15/02 kl 02 10 12 11 28
15/02 kl 03 5 9 7 21
15/02 kl 04 2 5 4 13
15/02 kl 05 1 4 5 7
15/02 kl 06 1 4 5 3
15/02 kl 07 3 8 6 2
15/02 kl 08 5 10 5 1
15/02 kl 09 8 14 9 3
15/02 kl 10 11 17 14 11
15/02 kl 11 12 18 13 14
15/02 kl 12 14 18 15 12
15/02 kl 13 16 20 18 9
15/02 kl 14 14 19 19 7
15/02 kl 15 15 21 18 -
15/02 kl 16 22 28 19 -
15/02 kl 17 30 40 27 -
15/02 kl 18 32 44 33 -
15/02 kl 19 31 44 37 -
15/02 kl 20 39 56 45 -
15/02 kl 21 50 72 56 -
15/02 kl 22 54 80 61 -
15/02 kl 23 53 79 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 80 116 65 32
Laveste værets virkning 4 18 52 34 20
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm