Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 6 63 69 -
16/02 kl 01 -2 71 69 -
16/02 kl 02 -10 79 69 -
16/02 kl 03 -18 76 58 -
16/02 kl 04 -24 68 44 -
16/02 kl 05 -23 56 33 -
16/02 kl 06 -17 41 24 -
16/02 kl 07 -11 25 14 -
16/02 kl 08 -6 18 12 -
16/02 kl 09 -1 19 18 -
16/02 kl 10 7 31 38 -
16/02 kl 11 14 46 60 -
16/02 kl 12 15 62 77 -
16/02 kl 13 11 76 87 -
16/02 kl 14 3 77 80 -
16/02 kl 15 -6 66 60 -
16/02 kl 16 -15 57 42 -
16/02 kl 17 -19 56 37 -
16/02 kl 18 -19 59 40 -
16/02 kl 19 -16 60 44 -
16/02 kl 20 -14 64 50 -
16/02 kl 21 -11 71 60 -
16/02 kl 22 -4 75 71 -
16/02 kl 23 4 80 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 87 129 79 44
Laveste vannstand -18 12 43 18 -1
Avvik gult nivå -34 -17 25 -25 -60
Avvik orange nivå -54 -37 5 -45 -80
Avvik rødt nivå -72 -55 -13 -63 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm