Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 62 83 69 -
16/02 kl 01 60 83 69 -
16/02 kl 02 51 78 69 -
16/02 kl 03 38 63 58 -
16/02 kl 04 22 54 44 -
16/02 kl 05 18 56 33 -
16/02 kl 06 17 53 24 -
16/02 kl 07 12 53 14 -
16/02 kl 08 11 59 12 -
16/02 kl 09 22 70 18 -
16/02 kl 10 34 75 38 -
16/02 kl 11 42 86 60 -
16/02 kl 12 47 90 77 -
16/02 kl 13 50 100 87 -
16/02 kl 14 44 100 80 -
16/02 kl 15 31 77 60 -
16/02 kl 16 23 62 42 -
16/02 kl 17 25 66 37 -
16/02 kl 18 28 65 40 -
16/02 kl 19 29 68 44 -
16/02 kl 20 33 71 50 -
16/02 kl 21 42 78 60 -
16/02 kl 22 53 84 71 -
16/02 kl 23 68 94 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 87 100 132 103 73
Laveste vannstand -20 11 35 7 -15
Avvik gult nivå -17 -4 28 -1 -31
Avvik orange nivå -37 -24 8 -21 -51
Avvik rødt nivå -55 -42 -10 -39 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm