Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - 69 67 63
16/02 kl 01 - 69 65 61
16/02 kl 02 - 69 65 57
16/02 kl 03 - 58 60 48
16/02 kl 04 - 44 50 40
16/02 kl 05 - 33 35 37
16/02 kl 06 - 24 16 30
16/02 kl 07 - 14 7 22
16/02 kl 08 - 12 16 20
16/02 kl 09 - 18 39 24
16/02 kl 10 - 38 66 39
16/02 kl 11 - 60 81 57
16/02 kl 12 - 77 88 77
16/02 kl 13 - 87 86 91
16/02 kl 14 - 80 73 85
16/02 kl 15 - 60 51 61
16/02 kl 16 - 42 33 40
16/02 kl 17 - 37 27 31
16/02 kl 18 - 40 28 25
16/02 kl 19 - 44 30 18
16/02 kl 20 - 50 37 23
16/02 kl 21 - 60 56 44
16/02 kl 22 - 71 75 65
16/02 kl 23 - 84 84 78

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 70 87 129 79 44
Max. fra modell: 14/02 12 69 88 115 84 39
Max. fra modell: 14/02 00 67 91 123 81 38
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm