Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 9 84 93 -
17/02 kl 01 8 86 94 -
17/02 kl 02 1 86 87 -
17/02 kl 03 -8 87 79 -
17/02 kl 04 -17 88 71 -
17/02 kl 05 -24 89 65 -
17/02 kl 06 -24 91 67 -
17/02 kl 07 -21 95 74 -
17/02 kl 08 -15 97 82 -
17/02 kl 09 -10 101 91 -
17/02 kl 10 -2 108 106 -
17/02 kl 11 7 116 123 -
17/02 kl 12 15 114 129 -
17/02 kl 13 17 107 124 -
17/02 kl 14 14 102 116 -
17/02 kl 15 6 92 98 -
17/02 kl 16 -4 83 79 -
17/02 kl 17 -13 79 66 -
17/02 kl 18 -19 77 58 -
17/02 kl 19 -21 73 52 -
17/02 kl 20 -20 65 45 -
17/02 kl 21 -17 60 43 -
17/02 kl 22 -12 56 44 -
17/02 kl 23 -4 52 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 87 129 79 44
Laveste vannstand -18 12 43 18 -1
Avvik gult nivå -34 -17 25 -25 -60
Avvik orange nivå -54 -37 5 -45 -80
Avvik rødt nivå -72 -55 -13 -63 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm