Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 75 108 93 -
17/02 kl 01 80 112 94 -
17/02 kl 02 78 109 87 -
17/02 kl 03 69 107 79 -
17/02 kl 04 57 106 71 -
17/02 kl 05 53 104 65 -
17/02 kl 06 58 104 67 -
17/02 kl 07 63 104 74 -
17/02 kl 08 69 108 82 -
17/02 kl 09 75 111 91 -
17/02 kl 10 82 114 106 -
17/02 kl 11 86 122 123 -
17/02 kl 12 95 130 129 -
17/02 kl 13 95 132 124 -
17/02 kl 14 91 126 116 -
17/02 kl 15 78 114 98 -
17/02 kl 16 59 103 79 -
17/02 kl 17 49 91 66 -
17/02 kl 18 42 78 58 -
17/02 kl 19 37 73 52 -
17/02 kl 20 35 75 45 -
17/02 kl 21 39 75 43 -
17/02 kl 22 41 77 44 -
17/02 kl 23 46 86 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 87 100 132 103 73
Laveste vannstand -20 11 35 7 -15
Avvik gult nivå -17 -4 28 -1 -31
Avvik orange nivå -37 -24 8 -21 -51
Avvik rødt nivå -55 -42 -10 -39 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm