Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 5 53 58 -
18/02 kl 01 11 56 67 -
18/02 kl 02 10 55 65 -
18/02 kl 03 3 56 59 -
18/02 kl 04 -7 62 55 -
18/02 kl 05 -17 62 45 -
18/02 kl 06 -24 59 35 -
18/02 kl 07 -26 58 32 -
18/02 kl 08 -24 64 40 -
18/02 kl 09 -18 64 46 -
18/02 kl 10 -12 58 46 -
18/02 kl 11 -3 59 56 -
18/02 kl 12 7 65 72 -
18/02 kl 13 15 64 79 -
18/02 kl 14 18 58 76 -
18/02 kl 15 15 55 70 -
18/02 kl 16 6 54 60 -
18/02 kl 17 -4 50 46 -
18/02 kl 18 -14 46 32 -
18/02 kl 19 -20 44 24 -
18/02 kl 20 -23 44 21 -
18/02 kl 21 -21 39 18 -
18/02 kl 22 -17 35 18 -
18/02 kl 23 -11 34 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 87 129 79 44
Laveste vannstand -18 12 43 18 -1
Avvik gult nivå -34 -17 25 -25 -60
Avvik orange nivå -54 -37 5 -45 -80
Avvik rødt nivå -72 -55 -13 -63 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm