Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 53 98 58 -
18/02 kl 01 60 103 67 -
18/02 kl 02 57 97 65 -
18/02 kl 03 51 90 59 -
18/02 kl 04 39 81 55 -
18/02 kl 05 30 69 45 -
18/02 kl 06 22 59 35 -
18/02 kl 07 21 55 32 -
18/02 kl 08 23 56 40 -
18/02 kl 09 29 58 46 -
18/02 kl 10 32 63 46 -
18/02 kl 11 43 76 56 -
18/02 kl 12 51 90 72 -
18/02 kl 13 57 99 79 -
18/02 kl 14 59 101 76 -
18/02 kl 15 56 93 70 -
18/02 kl 16 47 81 60 -
18/02 kl 17 35 67 46 -
18/02 kl 18 22 52 32 -
18/02 kl 19 12 40 24 -
18/02 kl 20 9 33 21 -
18/02 kl 21 7 31 18 -
18/02 kl 22 10 31 18 -
18/02 kl 23 11 40 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 87 100 132 103 73
Laveste vannstand -20 11 35 7 -15
Avvik gult nivå -17 -4 28 -1 -31
Avvik orange nivå -37 -24 8 -21 -51
Avvik rødt nivå -55 -42 -10 -39 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm