Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 58 60 59
18/02 kl 01 - 67 66 66
18/02 kl 02 - 65 66 66
18/02 kl 03 - 59 64 64
18/02 kl 04 - 55 59 60
18/02 kl 05 - 45 48 47
18/02 kl 06 - 35 40 35
18/02 kl 07 - 32 39 28
18/02 kl 08 - 40 43 29
18/02 kl 09 - 46 52 35
18/02 kl 10 - 46 57 43
18/02 kl 11 - 56 69 58
18/02 kl 12 - 72 77 71
18/02 kl 13 - 79 82 78
18/02 kl 14 - 76 84 81
18/02 kl 15 - 70 79 76
18/02 kl 16 - 60 67 63
18/02 kl 17 - 46 52 45
18/02 kl 18 - 32 37 29
18/02 kl 19 - 24 28 22
18/02 kl 20 - 21 21 19
18/02 kl 21 - 18 16 18
18/02 kl 22 - 18 18 21
18/02 kl 23 - 23 23 27

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 70 87 129 79 44
Max. fra modell: 14/02 12 69 88 115 84 39
Max. fra modell: 14/02 00 67 91 123 81 38
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm